Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, член депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді, голова Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики Шульга Н.І. повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250».

Головним розробником регуляторного акта є депутат Київської міської ради Шульга Н.І. спільно з Департаментом освіти і науки м. Києва, Агенцією розвитку освітньої політики та Асоціацією приватних закладів освіти м. Києва

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://kievcity.gov.ua (в розділі Регуляторна діяльність – проекти регуляторних актів).

Даний проект рішення підготовлений з метою реалізації у місті Києві державної політики розроблено з метою розвитку дошкільної, повної загальної середньої освіти, різних форм навчання, реалізації державних гарантій на обов’язкову освіту шляхом створення додаткових можливостей навчальним закладам міста Києва у користуванні приміщеннями як однієї зі складових розвитку освітніх послуг, реалізацією повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів усіх форм власності.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

Поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді.

Електронна адреса: Nataliya.shulga@samopomich.ua

 


Проект 

Відповідно до статті 53 Конституції України, параграфу 1 глави 58 Цивільного кодексу України, пункту 2 підпункту «б» статті 32, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини першої статті 4, частини першої статті 6 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», частини другої статті 2, статті 10 та частини першої статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Київської міської ради від 22.09.2011 №34/6250 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», враховуючи конституційний принцип забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності, соціальну важливість роботи навчальних закладів у місті Києві, з метою реалізації державних гарантій на обов’язкову освіту шляхом створення додаткових можливостей навчальним закладам міста Києва у користуванні приміщеннями як однієї зі складових розвитку освітніх послуг, Київська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01 вересня 2014 року орендну плату в розмірі однієї гривні на рік за оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва суб’єктами освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти.

2.Внести наступні зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250:

2.1. Пункт 21 додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» доповнити абзацом такого змісту: «суб’єктів освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти»;

2.2. Пункт 11 таблиці 2 «Орендні ставки за використання нерухомого майна»до пункту 22 додатку 3«Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» викласти в такій редакції: «Розміщення фізкультурних спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, спортивних клубів та суб’єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у сфері спорту, приватних навчальних закладів та суб’єктів господарювання, що здійснюють освітню діяльність, крім зазначених у пункті 21 додатку 3 «Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду»;

2.3. У пункті 25 таблиці 2 пункту 22 додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» слова: «дошкільних навчальних закладів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету» виключити.

3. Орендодавцям майна комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення, зокрема:

3.1. Внести зміни в укладені договори оренди щодо зміни вартості оренди.

3.2. Заяви про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент набрання чинності цього рішення, підлягають розгляду відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з урахуванням цього рішення.

3.3. Рішення про передачу майна територіальної громади міста Києва, прийняті Київською міською радою, але не виконані на момент набрання чинності цього рішення, підлягають виконанню відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з урахуванням цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань власності, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова                               В.Кличко

*****

Порівняльна таблиця до проекту рішення Київської міської ради«Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва щодо встановлення суб’єктам освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти, орендної плати у розмірі однієї гривні на рік та продовження терміну дії договорів оренди»

Порівняльна таблиця

 


Аналіз регуляторного впливу

підготовлений відповідно до вимог статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» членом депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч», головою Постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики Київради Наталією Шульгою.

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Освітня діяльність недержавних навчальних закладів має громадське і державне значення. Сучасні приватні школи і садочки є невід’ємною складовою вітчизняної системи освіти, мають на меті створення різноманітних моделей якісної сучасної освіти і є реальною інвестицією в освіту дітей та інфраструктуру системи освіти країни.

Як свідчить досвід провідних країн світу в процесі модернізації країни та проведення всеохоплюючих реформ суспільства освіта повинна відігравати фундаментальну і рушійну роль. Головним завданням економічних реформ в системі освіти України визначене створення умов для переходу від режиму бюджетного утримання системи освіти до режиму інвестування в неї. Інвесторами такого процесу стають держава, батьки та родини учнів, суспільні й благодійні організації, роботодавці. Варто зауважити, що для розвитку освіти оптимальним є поєднання державного і приватного фінансування.

Оренда нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва суб’єктами освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти регламентується нормами Цивільного та Господарського кодексів України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», Регламент Київської міської ради.

З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна територіальної громади міста Києва, створення додаткових умов для продовження залучення небюджетних інвестицій у збереження, вдосконалення та розвиток інфраструктури системи освіти столиці, створення нових навчальних місць для дітей та робочих місць, забезпечення розвитку та розширення мережі навчальних закладів усіх форм власності для освітніх потреб кожної людини відповідно до її інтересів,з урахуванням фактів перебування недержавних навчальних закладів столиці на межі банкрутства, виникла потреба в нормативному врегулювання цього питання.

Вартість міжбюджетних трансфертів на одну дитину по Україні (згідно нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженої Мінфіном) становила у 2014 році:

 • на 1 дитину в ДНЗ – 9352 грн.
 • на 1 учня в ЗНЗ – 8806,9 грн.

у 2013 році:

 • на 1 дитину в ДНЗ – 8801,9 грн.
 • на 1 учня в ЗНЗ – 8122,6 грн.

За офіційними даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Києва в 2012 році у 47 приватних школах навчалося 4402 учня. Тобто, економія коштів державного бюджету складає:

6307,6 грн. х 4402 учня = 27766 тис. грн. (більше 27 мільйонів гривень, що включає фінансування тільки захищених статей – витрат на оплату праці і комунальні послуги).

У 2013 році у 47 приватних школах навчалося 4645 учнів. За аналогією:

8122,6 х 4645 учнів = 37730 тис. грн. (майже 38 мільйонів гривень, що охоплює фінансування тільки захищених статей – витрат на оплату праці і комунальні послуги).

За офіційними даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва, у 2013-2014 навчальному році в столиці функціонували 47 приватних шкіл, в яких здобували освіту 4645 учнів (вихованців); 13 приватних садочків, у яких виховувалися 3256 дітей.

Середня вартість утримання одного учня (вихованця) у комунальному загальноосвітньому навчальному закладі для бюджету м. Києва в 2013 році становила – 9803 грн. на рік. (кошти на так звані захищені статті бюджету: фонд заробітної плати працівників і оплату комунальних послуг). Сума коштів, заощаджених таким чином столичним бюджетом по галузі «Освіта» у 2013 році за рахунок роботи приватних шкіл становила приблизно 44 мільйони гривень.

Середня вартість утримання одного вихованця у комунальному дошкільному навчальному закладі для бюджету м. Києва в 2013 році становила – 10 857 грн. на рік. (кошти на так звані захищені статті бюджету: фонд заробітної плати працівників і оплату комунальних послуг). Сума коштів, заощаджених таким чином столичним бюджетом по галузі «Освіта» за 2013 рік завдяки функціонуванню приватних садочків становила майже 33 мільйони гривень.

Отже, приватна загальна середня та дошкільна освіта столиці зекономили столичному бюджету за 2013 рік практично 77 мільйонів гривень. І такі позитивні показники в умовах економічної кризи є надзвичайно цінними для столичного бюджету. До того ж, різниця між сумою орендної плати в 3% від експертної оцінки приміщення і символічною орендною платою в одну гривню за приміщення для приватних навчальних закладів, яку Київрада має можливість надати столичним приватним школам і дошкільним установам, і яку гіпотетично недоотримає столичний бюджет, є значно меншою від тих коштів, які бюджет м. Києва отримує в результаті роботи відповідних навчальних закладів, навіть без урахування реалізації запропонованих змін.

Саном на сьогодні невирішеними для приватних дошкільних та загальноосвітніх закладів міста Києва залишаються наступні проблеми:

 • орендна плата за приміщення, величина якої рівна з орендною платою офісних приміщень фінансових або будівельних компаній, що унеможливлює потенційну можливість існування дошкільної та середньої освіти на приватній основі. І тільки незначна частина (близько 10%) приватних дошкільних та загальноосвітніх закладів мають власне приміщення.
 • комерційна вартість комунальних послуг (майже на половину вища за вартість оплати комунальних послуг у комунальних навчальних закладах).

Все це з урахуванням значного підвищення собівартості освіти, тривалої економічної кризи та падіння платоспроможності батьківської громади є головними причинами знищення авторських шкіл, розрахованих на середній клас, і перетворення приватної освіти на ексклюзив для заможних людей.

Пасивне очікування можливостей стовідсоткового бюджетного фінансування освіти є безперспективним, але при цьому економія на дітях та вчителях є неприпустимою. Отже, потрібно створити умови для повноцінної продуктивної діяльності освітніх моделей і навчальних закладів усіх форм власності. Сучасна приватна школа, сучасний дошкільний садочок є реальними моделями інвестицій в освіту дітей та інфраструктуру системи освіти країни.

Заохочення інвестування потребує певних гарантій для інвестора та створення відповідних умов, які б враховували потенційну економічну спроможність того чи іншого виду діяльності. Зокрема:

1. Приватні школи і садочки орендують приміщення, що мають право використовуватися виключно під роботу з дітьми. Відповідно до нормативно-правової бази, що визначає зношення будівель, деякі капітальні ремонтні роботи повинні починатися після 10-20 років користування приміщенням. Більшість будівель, які орендують приватні середні школи і дошкільні заклади нараховують більше 20-30 років експлуатації. Фінансування утримання та розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів, що включає споруди, землю, комунікації, відповідно до статей 43, 44 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 37, 38. Закону України «Про дошкільну освіту» є обов’язком засновників (власників). Засновниками комунальних навчальних закладів, діяльність яких припинено, споруди, землі та комунікації яких передано в оренду приватним навчальним закладам, є органи місцевого самоврядування, які, за період оренди, жодного разу не фінансували власну матеріально-технічну базу. Поряд з цим об’єкти освіти не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням (стаття 63 Закону України «Про освіту»). Отже, припинення діяльності приватних навчальних закладів збільшить навантаження на бюджет, адже потребуватиме коштів на утримання комунального навчального закладу.

2. Формування орендної плати у розмірі певного відсотка від експертної (незалежної) вартості приміщення унеможливлює діяльність більшості приватних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, адже ринкова вартість приміщень зростає набагато швидше, ніж можливості батьків сплачувати за навчання і утримання власних дітей. Матеріальна дискримінація приватних навчальних закладів посилюється тим, що договори оренди приміщень продовжують укладатися не більше ніж на три роки (що ставить в постійну залежність від власника приміщення) з подальшою обов’язковою експертною оцінкою приміщення. Під час оцінювання враховують усі капіталовкладення за період оренди, виконані, як правило, батьківськими коштами. Таким чином, кожні три роки відбувається збільшення вартості приміщення, а отже, і величина орендної плати, і, як наслідок, втрачається будь-яка мотивація щодо пошуку і вкладення інвестицій у розвиток матеріальної бази орендованих приміщень з боку батьківської громади.

3. Для діяльності навчального закладу відповідно до всіх державних нормативних вимог потрібна досить значна площа приміщень, яка не може виступати фактором економії. Особливо це стосується приватних загальноосвітніх шкіл, що в 90-х роках ХХ століття взяли в оренду приміщення колишніх дошкільних установ і за 10-15 років коштом батьківської громади зробили значні матеріальні вкладення з метою:

 • виконання усіх ліцензійних вимог щодо наявності необхідних навчальних приміщень, спеціалізованих кабінетів (фізики, хімії, біології, інформатики тощо), додаткових приміщень для занять з фізкультури (враховуючи учнів старшого віку);
 • виконання санітарно-гігієнічних вимог щодо навчання (вимога розмістити у приміщенні меншу кількість дітей (враховуючи їх вік і роботу в режимі повного дня), відпочинку (у тому числі наявність рекреацій, які не були передбачені для дошкільнят), харчування (обладнання їдальні) тощо.

4. Загальноосвітній навчальний заклад, який має державну атестацію, гарантує учням отримання освіти на рівні державних стандартів освіти. Але гарантії мають у підсумку державний характер, тобто відповідні заходи здійснюються, підтримуються, забезпечуються ресурсами і волею державної влади. До заходів, що забезпечують гарантії права на освіту, входить не тільки здійснення певних дій, направлених на реальне втілення самої потенційної можливості навчатися і виховуватися, але і специфічні, в тому числі правові та матеріальні засоби, за допомогою яких ці можливості втілюються в життя. Одним із засобів є фінансування освіти та надання приміщення під розміщення навчального закладу.

За своїми ознаками проект рішення Київської міської ради належить до регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою міста Києва та міською радою.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, проект рішення розроблено для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

Цілі державного регулювання

Проект рішення підготовлено для:

1) вдосконалення врегулювання правових відносин між суб’єктами освітньої діяльності міста Києва та органами місцевої влади;

2) розвитку загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форми власності в місті Києві, що надають якісні освітні послуги, зберігають та удосконалюють інфраструктуру системи освіти;

3) створення суб’єктам освітньої діяльності м. Києва, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти, можливостей для розміщення навчальних закладів та надання освітніх послуг як однієї з основних складових державної гарантії на освіту.

Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Відповідно до параграфу 1 глави 58 Цивільного кодексу України, пункту 2 підпункту «б» статті 32, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини першої статті 4, частини першої статті 6 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», частини другої статті 2, статті 10 та частини першої статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 №34/6250 суб’єкти освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти, не входять до переліку установ та організацій, яким встановлено розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна у розмірі однієї гривні на рік. Саме тому, з метою збереження та захисту діючих приватних закладів освіти м. Києва, які надають освітні послуги, враховуючи відсутність дотаційних бюджетних програм на забезпечення надання послуг приватними закладами загальної середньої та дошкільної освіти, виникла необхідність внести зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва.

Альтернативним способом врегулювання цієї проблематики могло б стати внесення змін до Закону України «Про оренду державного і комунального майна» шляхом імплементації норм зі встановлення орендної плати для загальноосвітніх або дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надають освітні послуги відповідно до Закону України «Про освіту», на умовах, що передбачені для встановлення орендної плати за оренду нерухомого майна для бюджетних організацій та установ, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. Відповідний проект Закону України № 2292-а зареєстрований 12. 06. 2013 року головою Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України Гриневич Л.М. «Про внесення Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного і комунального майна» (щодо особливостей орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів) та рекомендований згідно висновків Головного науково-експертного управління ВРУ та Комітету з питань освіти і науки для прийняття в першому читанні.

У пояснювальній записці до вказаного законопроекту зазначено, що до 2000 року вітчизняні приватні загальноосвітні навчальні заклади отримували бюджетні кошти на виконання державного стандарту конституційно обов’язкової загальної середньої освіти з розрахунку нормативу бюджетного забезпечення здобуття загальної середньої освіти 1 учнем на кожного школяра України. З 2001 року всі приватні загальноосвітні школи України без жодної аргументації були позбавлені бюджетного фінансування, продовжуючи виконувати державне замовлення. Таким чином, кожен учень приватної школи був позбавлений будь-якого фінансового забезпечення державних гарантій.

Додатковим механізмом підтримки суб’єктів освітньої діяльності, що надають освітні послуги згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти, могло б стати затвердження міських програм підтримки вказаних приватних закладів освіти.

Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити з 01 вересня 2014 року орендну плату в розмірі однієї гривні на рік за оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва суб’єктами освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти. Запропоновані зміни сприятимуть розвитку загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форми власності в місті Києві, що надають освітні послуги, зберігатимуть та удосконалюватимуть інфраструктуру системи освіти, зменшать фінансові проблеми загальноосвітніх та дошкільних приватних навчальних закладів міста Києва, зекономлять бюджетні витрати міста Києва в освітній сфері на десятки мільйонів гривень.

Механізм реалізації мети та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва щодо встановлення суб’єктам освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти, орендної плати у розмірі однієї гривні на рік та продовження терміну дії договорів оренди» буде оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

Пропонується:

1. Встановити з 01 вересня 2014 року орендну плату в розмірі однієї гривні на рік за оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва суб’єктами освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Внести наступні зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250:

2.1. Пункт 21 додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» доповнити абзацом такого змісту: «суб’єктів освітньої діяльності, орендована площа яких використовується для надання освітніх послуг згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти»;

2.2. Пункт 11 таблиці 2 «Орендні ставки за використання нерухомого майна» до пункту 22 додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» викласти в такій редакції: «Розміщення фізкультурних спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, спортивних клубів та суб’єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність у сфері спорту, приватних навчальних закладів та суб’єктів господарювання, що здійснюють освітню діяльність, крім зазначених у пункті 21 додатку 3 «Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду»;

2.3. У пункті 25 таблиці 2 пункту 22 додатку 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» слова: «дошкільних навчальних закладів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету» виключити.

3. Орендодавцям майна комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення, зокрема:

3.1. Внести зміни в укладені договори оренди щодо зміни вартості оренди.

3.2. Заяви про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент набрання чинності цього рішення, підлягають розгляду відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з урахуванням цього рішення.

3.3. Рішення про передачу майна територіальної громади міста Києва, прийняті Київською міською радою, але не виконані на момент набрання чинності цього рішення, підлягають виконанню відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з урахуванням цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики, Постійну комісію Київської міської ради з питань власності, Постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Очікувані результати прийняття акта

Для населення міста Києва:

 • відновлення соціальної та економічної справедливості відносно учнівської, батьківської та педагогічної громади загальноосвітніх та дошкільних приватних навчальних закладів міста Києва;
 • реалізація свободи вибору освіти серед киян;
 • забезпечення права на якісну освіту.

Для Київської міської ради:

 • дотримання конституційних принципів розвитку дошкільної, повної загальної середньої освіти, різних форм навчання, а також забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності;
 • реалізацію державних гарантій на обов’язкову освіту шляхом створення додаткових можливостей навчальним закладам міста Києва у користуванні приміщеннями як однієї зі складових розвитку освітніх послуг;
 • реалізаціє повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів усіх форм власності;
 • економію бюджетних витрат.

Для суб’єктів освітньої діяльності, що надають освітні послуги згідно ліцензії у сферах дошкільної та загальної середньої освіти:

 • виконання завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;
 • зменшення фінансового навантаження;
 • підвищення якості наданні освітніх послуг;
 • належні умови розвитку столичної приватної освіти, як невід’ємної складової системи освіти України та пріоритетної сфери соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

Термін дії регуляторного акта

При змінах у законодавстві України, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Прийняття змін до законодавства України.

Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Київської міської ради.

Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані, результати перевірок.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення Київської міської ради і аналізу впливу регуляторного акта приймаються протягом 30 днів від дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради на електронну пошту: Nataliya.shulga@samopomich.ua, або письмово за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді.

Джерелоkievcity.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *