I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ»

За ініціативою кафедри стратегії підприємств, Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством, Інституту управлінського консультування та Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 27 березня 2015 року проводиться

I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ»

 Мета конференції — конструктивне обговорення методологічних засад та практичного інструментарію реалізації інноваційних підходів до розбудови сучасного освітнього простору, а також формування відкритої дискусійної платформи для спільноти фахівців, які прагнуть до генерування і поширення нових ідей, знань та практик у середовищі бізнес-освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Компетентнісні профілі сучасного економіста та підприємця: ідентифікація, формування та підходи до оцінювання.
  2. Сучасні освітні технології підготовки фахівців з інноваційним типом мислення.
  3. Актуальні тренди онлайн-навчання.
  4. Місце та роль наукових досліджень в економічній та бізнес-освіті: пошук джерел синергії.

Детальна інформація та умови участі – http://ibe.kneu.edu.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *