Lärarutbildningarna diskuterade utbyte med besökare från Ukraina

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har haft besök av lärare och rektorer samt representanter från utbildningsministeriet i Ukraina. Institutionen för språkdidaktik var värd för besöket.

Dr. Iuliana Domina från Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet informerar om genderfrågor i svensk utbildning.

Sedan 1 juni 2017 finns ett avtal mellan EU och Ukraina om visumfria besök under 90 dagar, vilket förenklar utbytet inom högre utbildning.

I slutet av september 2017 gästades lärarutbildningarna vid Stockholms universitet av lärare och rektorer samt representanter från utbildningsministeriet i Ukraina, för att diskutera framtida utbyten.

Vid mötet informerade Dr. Iuliana Domina från Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet om genderfrågor i svensk utbildning och andresekreteraren på Ukrainas ambassad i Sverige Dr. Kateryna Tyminska introducerade till svensk-ukrainskt samarbete inom högre utbildning och det civila samhället.

Lärare från Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik berättade om lärarutbildningen vid Stockholms universitet och utbytet med skolpraktik och handledning. Presentationerna tolkades föredömligt mellan svenska och ryska.

Джерело / source: Institutionen för språkdidaktik

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *