Оновлено: Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1088
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 19 лютого 2020 р. № 114)

ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

1. У цій формулі терміни вживаються у такому значенні:

1) учні групи I — учні, які здобувають загальну середню освіту у початкових школах, гімназіях, ліцеях, спеціалізованих мистецьких школах (школах-інтернатах), школах-інтернатах (ліцеях-інтернатах) спортивного профілю, військових (військово-морських) ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукових ліцеях, наукових ліцеях-інтернатах, санаторних школах, дитячих будинках, крім учнів спеціальних класів закладів загальної середньої освіти та класів (груп) з вечірньою (заочною) формою навчання;

2) учні групи II — учні, які здобувають загальну середню освіту у спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних класах закладів загальної середньої освіти;

3) учні групи III — учні, які здобувають загальну середню освіту у класах (групах) з вечірньою (заочною) формою навчання закладів загальної середньої освіти;

4) учні групи IV — вихованці гімназій та ліцеїв, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів, санаторних шкіл, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, дитячих будинків, крім учнів, що приходять тільки на навчання;

5) учні групи V — вихованці спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів, що приходять тільки на навчання;

6) учні групи VI — учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної форми власності;

7) студенти групи VII — студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної (фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів згідно з переліком закладів, визначеним додатком 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”) та комунальної власності;

8) учні групи VIII — учні, які здобувають загальну середню освіту за денною формою навчання у приватних закладах загальної середньої освіти;

9) педагогічний персонал — педагогічний персонал (крім учителів, викладачів, кількість яких визначається залежно від контингенту учнів та кількості годин за навчальними планами), кількість якого визначається згідно з типовими штатними нормативами закладів освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

10) навчальний план — середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів загальної середньої освіти;

11) розрахункова наповнюваність класів — середній рівень наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі;

12) заробітна плата вчителя — середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя закладу загальної середньої освіти з нарахуваннями на плановий бюджетний період;

13) щільність учнів — розрахунковий показник, визначений шляхом ділення кількості учнів, які відвідують заклади загальної середньої освіти, на загальну площу (кв. кілометрів) відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — обсяг коштів, необхідний для забезпечення педагогічної складової навчального процесу учня початкової школи (1—4 класи) у закладі загальної середньої освіти міста обласного значення — обласного центру, якому не надано статусу гірського;

15) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного інклюзивно-ресурсного центру — обсяг коштів, необхідний для забезпечення педагогічної складової корекційного процесу в інклюзивно-ресурсному центрі під час надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

16) заробітна плата педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру — середній (розрахунковий) розмір заробітної плати педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру з нарахуваннями на плановий бюджетний період.

Повністю – у документі за цим посиланням (PDF)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *