Про нас

ГО «Асоціація приватних закладів освіти м. Києва»

Щоб виховувати національно свідомих та конкурентоздатних громадян, необхідно піднімати загальний рівень свободи в освіті.
Симон Стен, голова Європейської асоціації незалежних шкіл 

Освіта – це не тільки відповідальність держави, але й відповідальність громадянського суспільства.
Жан де Груф, керівник групи радників з питань освіти ЮНЕСКО,
Голова Європейської асоціації освітнього права і політики, професор

Асоціація приватних закладів освіти м. Києва створена в 2005 році.

Асоціація приватних закладів освіти міста Києва – це добровільна спілка освітніх організацій та інституцій, зокрема приватних закладів освіти, батьківських та педагогічних громад, створена для задоволення спільних інтересів та сприяння розвитку освіти в Україні.

Місія

Сприяння розвитку в Україні суспільства знань, громадянського суспільства шляхом підтримки та розповсюдження найкращих вітчизняних педагогічних цінностей і традицій, новітніх освітніх моделей, проектів і технологій, осучаснення змісту освіти, забезпечення свободи вибору і розмаїття в освіті, демократизації освіти, зокрема розвитку недержавної освіти, формування системи державно-громадського управління освітою, у якій особистість,   суспільство   й   держава   стають   рівноправними суб’єктами і партнерами.

Основна цільова група впливу Асоціації

Батьківські та педагогічні громади; засновники та керівники закладів недержавної освіти, органи законодавчої та виконавчої державної влади, органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та служби.  

Основний склад членів Асоціації

Приватні заклади освіти м. Києва 

Загальні принципи діяльності

 • Добровільний вступ в члени Асоціації
 • Рівність членів Асоціації
 • Обов’язковість членських внесків
 • Доброчесність як Асоціації, так і кожного члена Асоціації
 • Публічність діяльності Асоціації

Основні напрямки діяльності

 • Сприяння розвитку вітчизняної освіти, включаючи її невід’ємну складову – недержавну освіту, зокрема приватну освіту, – всіма законними шляхами та засобами.
 • Захист прав та інтересів членів Асоціації.
 • Лобіювання інтересів членів Асоціації.
 • Організація професійного спілкування.
 • Сприяння підвищенню ефективності діяльності вітчизняних закладів освіти, освітніх організацій; підвищенню якості освіти, зокрема в приватних закладах освіти; підтримка та розповсюдження найкращих вітчизняних педагогічних цінностей і традицій, новітніх моделей, проектів і технологій.
 • Створення експертного середовища; формування системи незалежного громадського оцінювання діяльності суб’єктів освітнього процесу, зокрема приватних закладів освіти, в тому числі проведення громадської професійної акредитації з наступним інформуванням суспільства і держави про якість освіти, що надає конкретний суб’єкт освітнього процесу.
 • Сприяння демократизації вітчизняної освіти, формуванню системи державно-громадського управління освітою, створенню та апробації різноманітних форм державно-громадського управління діяльністю та розвитком закладу освіти.
 • ·       Сприяння вдосконаленню системи єдиного правового поля для діяльності та розвитку вітчизняної системи освіти, недержавної освіти України, зокрема приватних закладів освіти.

Форми роботи

 • Постійні моніторинг та аналіз:
  • стану нормативно-правового поля, що регламентує діяльність системи освіти в Україні та світі,
  • створення та втілення новітніх освітніх моделей, проектів та технологій,
  • практичного становища суб’єктів освітнього процесу.
 • На підставі висновків аналітичних досліджень прогнозування перспектив, формування пропозицій.
 • Участь у законотворчій діяльності, ініціювання нових або внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів.
 • Участь у роботі громадських рад при владних інституціях.
 • Надання організаційних, інформаційних, консультативних, методичних, юридичних, експертних послуг членам Асоціації.
 • Участь у проведенні або організація вітчизняних та міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів, круглих столів, форумів, олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок, свят тощо.
 • Участь у створенні та реалізації різноманітних освітніх, виховних, культурних, науково-дослідницьких, видавничих, інформаційних, благодійних та інших гуманітарних програм та проектів.
 • Вітчизняне та міжнародне партнерство, об’єднання на добровільних засадах як у вітчизняні, так і у міжнародні організації (спілки, ліги, фундації, союзи, асоціації тощо), метою чого є реалізація цілей та завдань Асоціації.
 • Організація видавничої діяльності.
 • ·       Просвітницька діяльність.

Інформаційні ресурси

 1. Сайт.
 2. Бюлетені Асоціації.
 3. Щорічний звіт про діяльність Асоціації.
 4. Щорічний каталог.
 5. Відкриті заходи, організовані Асоціацією (конференції, форуми тощо)

Діяльність Асоціації

Протягом 2009-2012 років Асоціацією приватних закладів освіти м. Києва було організовано і проведено:

 • Семінар та круглий стіл «Свобода вибору освіти в Україні» за участю міжнародних експертів з питань освітнього законодавства і радників ЮНЕСКО та Єврокомісії з питань освіти. /11-12 червня 2009 р./
 • III Всеукраїнський форум «Приватна школа як засіб розвитку громадянського суспільства» /14-16 грудня 2009 р./
 • Міжнародна науково-практична конференція «Синергія сучасної школи» /14 грудня 2009 р./
 • І Міжнародний освітній форум та ІV Всеукраїнський форум недержавних закладів освіти «Освіта й сучасні глобалізаційні процеси: український вимір» /13-15 грудня 2010 р./
 • V Всеукраїнський форум недержавних закладів освіти «Розмаїття в освіті – яка школа потрібна Україні?» /11-13 грудня 2011 р./
 • ІІ Міжнародна конференція незалежних шкіл Європи «Переосмислюючи освіту: школа ХХІ сторіччя» /11-13 грудня 2011 р./

В рамках форумів відбулися науково-практичні конференції, під час яких були розглянуті питання трансформації освітнього середовища сучасної школи з урахуванням світових тенденцій і української практики, шляхи вдосконалення нормативно-правової бази системи освіти в Україні з урахуванням європейського досвіду та українських реалій.

У роботі форумів взяли участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, фінансових та податкових органів влади, церков; політологи, науковці, вітчизняні та міжнародні експерти, керівники Асоціації незалежних шкіл Європи, журналісти, освітяни, лідери громадських організацій та ін..

Метою усіх заходів, що організовує і проводить Асоціація приватних закладів освіти м. Києва є:

 • пошук освітніх стратегій, що відповідатимуть цивілізаційним викликам та стануть запорукою національної безпеки
 • суспільний діалог про місце і роль освіти в задоволенні різноманітних соціальних запитів, розвитку держави і консолідації суспільства
 • пошук оптимальних шляхів взаємодії науково-академічних, освітніх, владних і громадських організацій для розвитку освіти
 • розвиток організаційних засад утвердження державно-громадської моделі управління освітою, у якій особистість, суспільство і держава стають рівноправними суб’єктами і партнерами
 • пошук шляхів ефективної взаємодії, творчого співробітництва та партнерства суб’єктів недержавної освіти і держави

Протягом 2010-2012 років Асоціація приватних закладів освіти м. Києва брала активну участь у:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України» /27-28 травня 2010 р./
 • Семінарі Світового банку з питань освітньої політики «Ефективне використання ресурсів. Консолідація мережі шкіл в Україні: Які труднощі існують? Які можливості відкриваються?» /25-26 лютого 2010 р./
 • Проекті Академії Педагогічних Наук України «Педагоги-новатори в Україні», в рамках якого декілька керівників приватних шкіл – членів Асоціації були визнані педагогами-новаторами і нагороджені Грамотами і почесними відзнаками АПН України.
 • ІІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти /28 жовтня 2011 р./
 • Діяльності робочих груп з питань розробки та вдосконалення нормативно-правової бази в Україні. Значна кількість пропозицій Асоціації була врахована при прийнятті ряду нормативно-правових актів, що стосуються діяльності закладів освіти в Україні (Податковий кодекс, затвердження місцевих бюджетів, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки тощо).
 • Діяльності робочої групи з підготовки Столичного стандарту освіти (2012-2025).

Асоціація приватних закладів освіти м. Києва постійно і системно аналізує чинну нормативно-правову базу, що регламентує діяльність приватних закладів освіти, інших суб’єктів освіти, зокрема недержавної освіти; оперативно надає експертні висновки або пропонує проекти необхідних рішень; аналізує економічний, соціальний, освітній і культурний простір країни з метою підвищення ефективності закладів освіти; проводить моніторинг освітнього процесу і економічної складової роботи закладів освіти, інших суб’єктів освіти, і, таким чином, виступає в ролі реального аналітичного центру і експертного співтовариства.

Асоціація є членом Європейської асоціації незалежних шкіл. Бере постійну участь у проведенні міжнародних конференцій.

Зокрема:

– у м. Мадрид (Іспанія) у травні 2011 року за темою:

«Різноманітність в освіті: боротьба за життя чи створення майбутнього»;

– у м. Варшава (Польща) у листопаді 2011 року за темою:

«Різноманітність в освіті: створення суспільства, що навчається».

– у м. Братислава (Словаччина) у квітні 2012 року за темою :

«Підприємництво та інновації в незалежних школах»

– у м. Берлін (Німеччина) у листопаді 2012 року за темою :

«Сучасний погляд на розвиток шкіл у Європі».

Асоціація вивчає європейський та світовий досвід побудови ефективного освітнього середовища, активно сприяє втіленню в українському суспільстві європейських демократичних цінностей, цінностей права і відповідальності, формуванню громадянського суспільства через громадянську освіту.

У листопаді 2010 року, жовтні 2011 року та вересні 2012 року члени Асоціації брали активну участь в семінарах у Німеччині: «Освіта заради Європейської інтеграції».

Одним з головних завдань Асоціації є організація творчої діяльності своїх членів. Так протягом 2009-2012 років було організовано і проведено:

 • Щорічні олімпіади з англійської мови, математики, природничих наук
 • Щорічну інтелектуальну гру для учнів 1-7 класів
 • Щорічний огляд-конкурс творчих колективів «Сонячні кларнети»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *