ФОРУМ-2016

План спільних заходів Міністерства освіти і науки України та громадських об’єднань щодо сприяння розвитку приватних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

/на виконання відповідного завдання Програми Кабінету Міністрів України 2016 року  та рішень наради з Міністром освіти Л.М. Гриневич 22 грудня 2016 р. /

22 грудня 2016 р. під час зустрічі Міністра освіти Л.М. Гриневич та відповідальних працівників МОН України з уповноваженими представниками громадських об’єднань, які репрезентативно представляють приватні ЗНЗ, директорами та засновниками приватних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з Києва, Запоріжжя, Маріуполя, Сум, Житомира дійшли таких рішень.

Документ повністю – доступний за посиланням.


Рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо негайних дій для збереження і розвитку системи приватної дошкільної та  загальної середньої освіти України

Сформовано: за результатами робочої наради керівників приватних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів України, громадських об’єднань у сфері освіти 12 грудня 2016 р., м. Київ


Завантажити документ: Доручення (PDF)


Правові підстави: виконання завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, Плану дій Уряду України на 2016 рік щодо сприяння розвитку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин організацій громадянського суспільства з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, використання різноманітних форм демократії участі в забезпеченні сталого розвитку суспільства і держави

Рішення: учасники робочої наради керівників приватних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міст Києва, Запоріжжя, Дніпра, Львова, Маріуполя, Одеси, Сум, Харкова та інших регіонів спільно з представниками громадських організацій та спілок, що об’єдналися в громадський рух «Українська Освітня Платформа», обговоривши стан справ і нагальні проблеми функціонування приватних навчальних закладів з метою реалізації основних свобод і прав людини та розвитку дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, зокрема її приватного сектору, рекомендують органам державної влади та місцевого самоврядування здійснити низку негайних заходів, зокрема:

Верховній Раді України

 • Прийняти проект нового базового закону «Про освіту» зі збереженням положень, проголосованих у першому читанні, щодо забезпечення подальшого розвитку в системі освіти України:
 • різноманіття та свободи вибору, зокрема закладів освіти різних форм власності, широкого спектру форм здобуття освіти та можливостей їх комбінування;
 • академічної, організаційної, кадрової та економічної автономії закладів освіти;
 • академічної свободи учасників освітнього процесу;
 • визнання в системі дошкільної та загальної середньої освіти кваліфікацій та результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти;
 • державних гарантій, у тому числі їх фінансової складової, усім учням, які здобувають конституційно обов’язкову загальну середню освіту незалежно від форм здобуття і форми власності навчального закладу;
 • державних гарантій, у тому числі їх фінансової складової, педагогічним працівникам у підвищенні кваліфікації в рамках обов’язкової атестації незалежно від форми власності навчального закладу;
 • рівних умов розвитку закладів освіти усіх форм власності як імплементації в освітнє законодавство конституційної гарантії;
 • сучасного менеджменту в управлінні закладами освіти (залучення досвідчених управлінців із вищою, у тому числі непедагогічною освітою до вдосконалення управлінських моделей навчальних закладів);
 • державного нагляду за діяльністю закладів освіти на принципах ДОВІРИ із застосуванням дистанційних методів збору інформації й моніторингових досліджень та автоматичного визнання якості освітніх послуг й ефективності роботи.
 • Внести зміни до Земельного кодексу України щодо надання прав  постійного користування земельними ділянками дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності за аналогією з правом, яке вже надано вищим навчальним закладам незалежно від форм власності у пп.г) п.2 Ст.92 Земельного кодексу України.

/П.1 Ст.92 ЗКУ: «право  постійного користування земельною ділянкою – право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку/.

/Пропозиції з боку громадських об’єднань керівників ДНЗ і ЗНЗ додаються/

 • Внести зміни до Податкового кодексу України щодо:
 • розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення розміру орендної плати за землю менше 1% від нормативної грошової оцінки для земельних ділянок і заборони встановлювати більше 1% від нормативної грошової оцінки для земельних ділянок, які передані для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування (ст. 288); /краще – встановлення в ПК розміру орендної плати за землю, що буде слугувати символом такої оплати у сфері освіти/
 • запровадження до переліку термінів (ст.14) визначень певних понять як економічних категорій, що використовуються у системі нормативно-правового забезпечення діяльності системи освіти України, а саме понять: «освітні послуги або постачання (вироблення, надання) освітніх послуг», «замовник освітніх послуг», «виробник освітніх послуг (виконавець замовлень на освіту)», «заклад освіти (навчальний заклад) як виробник освітніх послуг (виконавець замовлень на освіту)», «споживач освітніх послуг»; редакція визначень повинна погоджувати між собою поняття «освітні послуги або постачання (вироблення, надання) освітніх послуг» і «освітня діяльність»;
 • створення умов для заохочення фізичних та юридичних осіб до благодійної допомоги на користь навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, як один із засобів легального, більш широкого інвестування суспільства в освіту.

/Пропозиції з боку громадських об’єднань керівників ДНЗ і ЗНЗ додаються/

 • Узгодити в системі законодавства поняття «освітні послуги або постачання (вироблення, надання) освітніх послуг» та «освітня діяльність», «суб’єкти надання освітніх послуг» та «суб’єкти освітньої діяльності» (можливо через визначення певних понять в Податковому кодексі (див. попередній пункт)).

/Пропозиції з боку громадських об’єднань керівників ДНЗ і ЗНЗ додаються/

Міністерству освіти і науки України

/Пропозиції з боку громадських об’єднань керівників ДНЗ і ЗНЗ додаються/

 • Врахувати у проекті нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти пропозиції щодо постійної наявності чинних документів на право власності або користування нерухомим майном, узгодження вимог до використання майна з положеннями інших законодавчих актів України, зокрема гарантійних термінів використання основних засобів.
 • Підготувати і надіслати від імені МОН України лист до обласних, Київської міської державної адміністрації, Департаментів (управлінь) освіти й науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій із проханням і рекомендаціями:
 • узгодити діяльність місцевих органів ліцензування, органів управління освітою, органів управління майном територіальних громад та реєстрації майна;
 • прискорити внесення до Реєстру речових прав на нерухоме майно нерухомого майна, яке належить сфері освіти, і, як наслідок, прискорити укладання тривалих договорів із використання нерухомого майна закладами освіти, що відповідає вимогам законодавства про освіту, а також про оренду державного та комунального майна.
 • Розробити проект та ініціювати прийняття постанови Уряду України щодо внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу щодо забезпечення рівних умов у користуванні нерухомим майном з боку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів різних форм власності /Положення про використання комунального нерухомого майна територіальних громад розробляються відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на методологічних засадах розробки відповідної Методики/ .
 • Розробити проект та ініціювати прийняття постанови Уряду України щодо гарантій у тривалому користуванні нерухомим майном з боку приватних загальноосвітніх навчальних закладів, що мають ліцензію, державну атестацію, підтвердили виконання державних стандартів освіти, надання якісних освітніх послуг, отримали визнання ефективного навчального закладу, надають документи державного зразка. Гарантії у використанні нерухомого майна для загальноосвітніх навчальних закладів є складовою державної гарантії на здобуття загальної середньої освіти і визнання за такими приватними школами статусу соціального партнера у забезпеченні загальносуспільної потреби на конституційно обов’язкову загальну середню освіту.
 • Розробити проект та ініціювати прийняття постанови Уряду України щодо Порядку проведення конкурсу на право користування вільними приміщеннями державного майна з боку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, методологія якого стане основою для побудови і запровадження відповідного Порядку на право користування вільними приміщеннями комунального майна територіальних громад.
 • Запровадити пілотний проект за участі приватних шкіл і садочків України (за згодою) для формування нових підходів і механізмів у реалізації Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів на принципах ДОВІРИ, оцінки результативності діяльності закладу із застосуванням дистанційних методів збору інформації й моніторингових досліджень та автоматичного визнання якості освітніх послуг й ефективності роботи. /Нові підходи повинні враховувати академічну, організаційну, кадрову і фінансову автономію навчальних закладів, задекларовану проектом нового закону «Про освіту», який пройшов перше читання у Парламенті України, Концепцією «Нова українська школа», Програмою Кабінету Міністрів України 2016 року/.
 • Розробити проект та ініціювати прийняття постанови Уряду України /за аналогією з вищою освітою (постанова Уряду України №238 від 02.03.2010)/ щодо визначення КРИТЕРІЇВ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної та загальної середньої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів.
 • Дати оцінку повноважень Держпродспоживслужби в частині перевірки якості надання навчальними закладами освітніх послуг. /Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» відповідна служба має право перевіряти якість надання будь-яких послуг будь-яким суб’єктом господарювання/ Сформувати чіткі механізми обмеження (позбавлення) повноважень відповідної служби в частині контролю якості надання освітніх послуг (право і обов’язок профільного Міністерства), або визначити поняття «якість освітніх послуг» та виробити критерії, механізми і процедури відповідного контролю.
 • Підготувати і надіслати від імені МОН України лист до обласних, Київської міської державної адміністрації, Департаментів (управлінь) освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо забезпечення розвитку мережі приватних загальноосвітніх навчальних закладів за аналогією з листом МОН України №1/9-279 від 02.06.2016 щодо сприяння розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (груп) різних типів та форм власності.
 • Залучити до складу і діяльності робочих груп з підготовки на базі проекту нового базового закону «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа» законопроектів про загальну середню і дошкільну освіту офіційно делегованих представників громадських об’єднань приватних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.
 • У рамках співпраці та з метою удосконалення партнерської взаємодії між МОН України і громадськими об’єднаннями приватної загальної середньої та дошкільної освіти, що репрезентативно представляють відповідних суб’єктів освітньої діяльності:
 • визначити координаторів з боку МОН України і громадських об’єднань приватних загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів;
 • використовувати у співпраці (за потребою) механізми:
 • цільової громадської експертизи проектів нормативно-правових актів,
 • створення спільних робочих груп;
 • проведення круглих столів, конференцій, презентацій, форумів тощо.
 • узгоджувати позиції і дії у лобіюванні інтересів освіти в інших органах влади,
 • узгоджувати позиції і дії у презентації перед громадськістю узгоджених позицій або спільних рішень.